ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ IQ DEVELOPMENT

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ—ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (“Άδεια”) αποτελεί νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) και τη IQ DEVELOPMENT  για το προϊόν λογισμικού της IQ DEVELOPMENT που συνοδεύει την παρούσα Άδεια, το οποίο περιλαμβάνει συναφή αποθηκευτικά μέσα και υπηρεσίες της IQ DEVELOPMENT που βασίζονται στο Internet (“Λογισμικό”).  Μια τροποποίηση ή συμπλήρωμα αυτής της Άδειας ενδέχεται να συνοδεύει το Λογισμικό.  ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ, ΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ, ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.  ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ, ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΑΤΕ, ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ, ΕΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.

1) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

  Η IQ DEVELOPMENT σας παραχωρεί τα ακόλουθα δικαιώματα, με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Άδειας:

1.1       Εγκατάσταση και χρήση.  Επιτρέπεται:

            (α) να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και

            (β) να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο αντίγραφο του Λογισμικού σε μια δεύτερη, φορητή συσκευή για αποκλειστική χρήση από τον κύριο χρήστη του πρώτου αντιγράφου του Λογισμικού.

1.2       Εναλλακτικά δικαιώματα για Αποθήκευση/Χρήση σε δίκτυο.  Αντί των όσων αναφέρονται στο Άρθρο 1.1 (α), μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού σε μια συσκευή αποθήκευσης δικτύου, για παράδειγμα σε ένα διακομιστή, και να επιτρέψετε την πρόσβαση και χρήση του συγκεκριμένου αντιγράφου του Λογισμικού για το οποίο διαθέτετε άδεια χρήσης μέσω μίας συσκευής πρόσβασης, για παράδειγμα έναν προσωπικό υπολογιστή μέσω ενός ιδιωτικού δικτύου.  Πρέπει να προμηθευτείτε μια άδεια για το Λογισμικό για κάθε πρόσθετη συσκευή η οποία έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί το Λογισμικό που είναι εγκατεστημένο σε μια συσκευή αποθήκευσης δικτύου. 

1.3       Παραχώρηση άδειας χρήσης για Πρότυπα.  Το Λογισμικό ενδέχεται να περιλαμβάνει πρότυπα εγγράφων.  Μπορείτε να αντιγράψετε και να τροποποιήσετε τα πρότυπα εγγράφων που διατίθενται ως μέρος του λογισμικού της IQ DEVELOPMENT που συνοδεύει την παρούσα Άδεια Χρήσης και να διανείμετε αυτά τα πρότυπα μαζί με τις άλλες τροποποιήσεις σας για χρήση από άλλους αδειούχους του Λογισμικού.  Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε και να διανείμετε τα πρότυπα που είναι διαθέσιμα μέσω σχετικών υπηρεσιών που βασίζονται στο Internet μαζί με τις τροποποιήσεις σας για χρήση από άλλους αδειούχους του Λογισμικού, αλλά μόνο για σκοπούς προσωπικής ή εμπορικής αλληλογραφίας που αφορά επικοινωνία μεταξύ δύο ατόμων.  

 

2) ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

2.1       Υποχρεωτική ενεργοποίηση.  ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.   Ενδέχεται να μην μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για το Λογισμικό σύμφωνα με αυτή την Άδεια έπειτα από έναν καθορισμένο αριθμό ενεργοποιήσεων του προϊόντος εκτός εάν ενεργοποιήσετε το αντίγραφο του Λογισμικού που έχετε σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στη διάρκεια της ακολουθίας ενεργοποίησης.  Ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε εκ νέου το Λογισμικό, αν τροποποιήσετε το υλικό του υπολογιστή σας ή αλλάξετε το Λογισμικό.  Η IQ DEVELOPMENT θα χρησιμοποιήσει αυτά τα μέτρα για να επιβεβαιώσει ότι διαθέτετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού με νόμιμη άδεια χρήσης.  Εάν δεν χρησιμοποιείτε ένα αντίγραφο του Λογισμικού με νόμιμη άδεια χρήσης, δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσετε το Λογισμικό ή τις μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις του Λογισμικού.  Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η IQ DEVELOPMENT δεν πρόκειται να συλλέξει από τη συσκευή σας προσωπικές πληροφορίες που γνωστοποιούν την ταυτότητά σας.

2.2       Υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet.  Απαγορεύεται η χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών της IQ DEVELOPMENT που βασίζονται στο Internet οι οποίες σχετίζονται με το Λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να διαταράξει τη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών και να εμποδίσει τη χρήση και την απόλαυση των υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο. Απαγορεύεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, λογαριασμό, σύστημα υπολογιστή ή δικτύου που σχετίζεται με τις υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. 

3) ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.

            Η IQ DEVELOPMENT επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν σας παραχωρούνται ρητά με την παρούσα Άδεια.  Το Λογισμικό προστατεύεται από τους νόμους και τις άλλες διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η IQ DEVELOPMENT ή οι προμηθευτές της κατέχουν τα δικαιώματα κυριότητας και νομής, καθώς και δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν το Λογισμικό.  Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του Λογισμικού. Δεν πωλείται το Λογισμικό.  Η παρούσα Άδεια δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα σε σχέση με εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της IQ DEVELOPMENT.

 4) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΛΗΣΗ (REVERSE ENGINEERING) ΚΑΙ ΣΤΗΝ   ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΓΑΙΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (DECOMPILATION ΚΑΙ DISASSEMBLY). 

Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε από-συμπίληση ή σε ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του Λογισμικού, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από το ισχύον δίκαιο παρά τον παραπάνω περιορισμό.

 

5) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ / ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (Commercial Hosting).

Απαγορεύεται η εκμίσθωση, η ενοικίαση, ο δανεισμός ή η παροχή εμπορικών υπηρεσιών κεντρικού υπολογιστή (commercial hosting) σε τρίτους με το Λογισμικό.

6) ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συμφωνείτε ότι η IQ DEVELOPMENT και οι συγγενείς της εταιρείες μπορούν να συλλέξουν και να χρησιμοποιήσουν τεχνικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται ως τμήμα των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχονται σε εσάς (εάν παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες) και έχουν σχέση με το Λογισμικό.  Η IQ DEVELOPMENT επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για τη βελτίωση των προϊόντων της και δεν θα αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές με τρόπο που να γνωστοποιεί την ταυτότητά σας.

7) ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ. 

Η IQ DEVELOPMENT δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών άλλων κατασκευαστών, για τις συνδέσεις που περιέχονται σε τοποθεσίες ή υπηρεσίες άλλων κατασκευαστών ή για τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις που γίνονται σε τοποθεσίες ή υπηρεσίες άλλων κατασκευαστών.  Η IQ DEVELOPMENT παρέχει αυτές τις συνδέσεις και την πρόσβαση σε τοποθεσίες και υπηρεσίες άλλων κατασκευαστών μόνο για την εξυπηρέτησή σας και η συμπερίληψη οποιασδήποτε σύνδεσης ή πρόσβασης δεν υπαινίσσεται έγκριση της τοποθεσίας ή της υπηρεσίας του άλλου κατασκευαστή από τη IQ DEVELOPMENT. 

8) ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

Αυτή η Άδεια αφορά ενημερωμένες εκδόσεις, συμπληρώματα, στοιχεία προσθέτων ή στοιχεία υπηρεσιών που βασίζονται στο Internet του Λογισμικού, τα οποία η IQ DEVELOPMENT μπορεί να παρέχει ή να διαθέσει σε εσάς μετά την ημερομηνία απόκτησης του αρχικού αντιγράφου του Λογισμικού, εκτός και αν αυτά συνοδεύονται από άλλους ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις.  Η IQ DEVELOPMENT επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών βασισμένων στο Internet που παρέχονται ή διατίθενται σε εσάς μέσω της χρήσης του Λογισμικού.

9) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα Λογισμικό που φέρει την ένδειξη ότι είναι έκδοση αναβάθμισης, θα πρέπει πρώτα να έχετε αποκτήσει την άδεια χρήσης του λογισμικού που προσδιορίζεται από τη IQ DEVELOPMENT ως προϊόν κατάλληλο για αναβάθμιση. Μετά την αναβάθμιση, δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιείτε την αρχική έκδοση του λογισμικού που αποτέλεσε τη βάση των δικαιωμάτων σας για χρήση της αναβάθμισης, παρά μόνο ως μέρος του αναβαθμισμένου λογισμικού.

 

10) ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ

            Η Άδεια Χρήσης αφορά το Λογισμικό ως ενιαίο προϊόν. Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των συστατικών μερών του για χρήση σε περισσότερες από μία συσκευές.

11) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

             Επιτρέπεται να μεταφέρετε το αντίγραφο του Λογισμικού σας σε άλλη συσκευή.  Μετά τη μεταφορά, πρέπει να απεγκαταστήσετε όλο το Λογισμικό από την προηγούμενη συσκευή.  Μεταβίβαση σε τρίτο μέρος.  Εάν είστε ο αρχικός χρήστης του Λογισμικού, επιτρέπεται να μεταβιβάσετε οριστικά και για μία μοναδική φορά την παρούσα Άδεια Χρήσης, το Λογισμικό και το Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας (Certificate of Authenticity) (εφόσον υπάρχει) σε έναν άλλο τελικό χρήστη, με την προϋπόθεση ότι δεν θα κρατήσετε κανένα αντίγραφο του Λογισμικού.  Η μεταβίβαση αυτή πρέπει να αφορά ολόκληρο το Λογισμικό (περιλαμβανομένων όλων των συστατικών μερών, των αποθηκευτικών μέσων και των έντυπων υλικών, τυχόν αναβαθμίσεων, της παρούσας Άδειας και του Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας (Certificate of Authenticity), εφόσον υπάρχει).  Η μεταβίβαση δεν επιτρέπεται να είναι έμμεση, όπως εν είδει παρακαταθήκης.  Πριν από τη μεταβίβαση, ο τελικός χρήστης που θα λάβει το Λογισμικό που μεταβιβάζεται πρέπει να συμφωνήσει με όλους τους όρους της Άδειας.

12) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός της, η IQ DEVELOPMENT δικαιούται να καταγγείλει αυτήν την Άδεια, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού και όλα τα συστατικά του μέρη.

13) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

            Η παρούσα Άδεια (περιλαμβανομένου οποιουδήποτε συμπληρώματος ή τροποποίησης αυτής της Άδειας που περιλαμβάνεται στο Λογισμικό) αποτελεί τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη IQ DEVELOPMENT όσον αφορά το Λογισμικό και τις υπηρεσίες υποστήριξης (εάν υπάρχουν) και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες προφορικές ή γραπτές κοινοποιήσεις, προτάσεις και έγγραφες δηλώσεις όσον αφορά το Λογισμικό ή οποιοδήποτε εν λόγω θέμα που καλύπτει η παρούσα Άδεια.  Στην έκταση που οι όροι οποιωνδήποτε πολιτικών ή προγραμμάτων της IQ DEVELOPMENT για υπηρεσίες υποστήριξης έρχονται σε σύγκρουση με τους όρους της παρούσας Άδειας, θα υπερισχύουν οι όροι της παρούσας Άδειας.  Αν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Άδειας κριθεί ανενεργός, άκυρος, μη εφαρμόσιμος ή παράνομος, οι υπόλοιποι όροι εξακολουθούν να διατηρούν πλήρως την ισχύ τους.

 

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Η Άδεια αυτή διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

Δεν επιτρέπεται η πώληση, η παραχώρηση άδειας χρήσης ή η διανομή αντιγράφων είτε μόνων τους είτε ως τμήμα οποιαδήποτε συλλογής, προϊόντος ή υπηρεσίας εάν η κύρια αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας οφείλεται στα Στοιχεία του Plexus .NET IQ DEVELOPMENT.

Δεν έχετε δικαίωμα να παραχωρήσετε στους πελάτες που αγοράζουν το προϊόν ή την υπηρεσία σας οποιαδήποτε δικαιώματα για την παραχώρηση άδειας χρήσης ή τη διανομή των Στοιχείων του Plexus .NET IQ DEVELOPMENT.

Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση άδειας χρήσης ή η διανομή οποιωνδήποτε Στοιχείων του Plexus .NET IQ DEVELOPMENT που περιλαμβάνουν αναπαραστάσεις αναγνωρίσιμων προσώπων, κυβερνήσεων, λογοτύπων, αρχικών, εμβλημάτων, εμπορικών σημάτων ή οντοτήτων για εμπορικούς σκοπούς ή για να δηλώσετε ή να υπονοήσετε οποιαδήποτε έγκριση ή συσχέτιση με οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία, οντότητα ή δραστηριότητα.

            Δεν επιτρέπεται η δημιουργία άσεμνων ή σκανδαλωδών έργων, όπως ορίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία κατά το χρόνο δημιουργίας του έργου, με χρήση των Στοιχείων του Plexus .NET IQ DEVELOPMENT.

Επιπρόσθετα, είστε υποχρεωμένοι (α) να καταβάλετε αποζημιώσεις και τυχόν δικηγορικές αμοιβές για λογαριασμό της IQ DEVELOPMENT και να την υπερασπίζεστε σε περίπτωση αξιώσεων ή αγωγών, οι οποίες γίνονται με αφορμή ή αιτία την παραχώρηση άδειας χρήσης, τη χρήση ή τη διανομή των Στοιχείων Του Plexus .NET IQ DEVELOPMENT όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί από εσάς και (β) να περιλάβετε τη δική σας έγκυρη προειδοποίηση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας που περιλαμβάνουν τα Στοιχεία Του Plexus .NET IQ DEVELOPMENT.