Οι εφαρμογές μας σχεδιάζονται και αναπτύσσονται σε Microsoft Visual Studio C++ και Vb.NET 2015. Οι βάσεις δεδομένων των εφαρμογών μας φιλοξενούνται σε Microsoft SQL Server, σε τοπικό server η σε Cloud ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη. Οι εφαρμογές μας έχουν ελάχιστες απαιτήσεις πόρων από τα συστήματα Windows και είναι συμβατές με όλες τις εκδόσεις Windows (x86, x64). Με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία της Microsoft, η ανάπτυξη των εφαρμογών επιτυγχάνετε σαφώς πιο γρήγορα και δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια και συμβατότητα με τους υπολογιστές και τις συσκευές των πελατών μας. Οι εφαρμογές μας διακρίνονται για την ευελιξία τους, την ταχύτητα τους καθώς και το απόλυτα σαφές περιβάλλον εργασίας που διαθέτουν. Το σημαντικότερο στοιχείο στην επιλογή της νέας σας εφαρμογής, είναι αυτή να μπορεί να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί στις ανάγκες της εταιρείας σας και όχι να παραμετροποιηθεί ώστε η εταιρεία σας να προσαρμοστεί πάνω στην εφαρμογή.

Desktop Solutions

Οι εφαρμογές μας είναι συμβατές με τις εκδόσεις Windows:

  • Windows 7 
  • Windows 8 
  • Windows 8.1
  • Windows 10

και μπορούν να λειτουργήσουν σε υπολογιστές και Tablet που χρησιμοποιούν αυτές τις εκδόσεις.

Για να λειτουργήσουν οι εφαρμογές μας απαιτούν προ-εγκατεστημένα στοιχεία στα Windows:

  • Microsoft SQL Server (στον κεντρικό υπολογιστή)
  • Microsoft .NET Framework 4.5
  • Microsoft C++ Redistributable 2008

Για εκτυπωτικό σύστημα η εφαρμογές μας, χρησιμοποιούν τα SAP Crystal Reports

 

Mobile Applications

Σε περίπτωση ανάπτυξης προσαρμοσμένης λογισμικής εφαρμογής μπορούν να επιλεχθούν και τα λειτουργικά συστήματα:

  • Android
  • IOS

ενώ μπορούν να αναπτυχθούν με τρόπο ώστε να γίνονται χρήση ως ιστοσελίδες (web based)

Web Solutions

Ο κύριος όγκος των web site που έχουμε κατασκευάσει έως σήμερα για χρήση ως e-conmmerce είναι βασισμένος στην τεχνολογία Magento και Magento 2.

Ανάλογα τις απαιτήσεις του πελάτη, μπορεί να γίνει ανάπτυξη σε Joompla, OpenCart και WordPress