Τι μπορεί να κάνει το Plexus.NET για εσάς

  Στις μέρες μας, μια αναπτυσσόμενη επιχείρηση, για να παραμείνει ανταγωνιστική στην αγορά, πρέπει να καταγράφει τα δεδομένα των πελατών, τις προοπτικές και όλα τα θέματα που αφορούν στην πώληση. Όσο περισσότερο μελετάτε τη συμπεριφορά των πελατών σας, τόσο περισσότερο αποτελεσματική θα είναι η στρατηγική διαχείρισης και πωλήσεων που χρησιμοποιείτε.

​   Έφτασε λοιπόν ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων  το οποίο μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία σας.  Ένα άριστο λογισμικό, παρέχει στις επιχειρήσεις μία κεντρική τοποθεσία για την αποθήκευση των πολύτιμων δεδομένων τους. Σκοπός είναι η κάθε επιχείρηση να προσδιορίσει δικούς τις κανόνες για τη ροή εργασίας, προκειμένου να αυτοματοποιηθούν διάφορα στάδια της διαδικασίας πώλησης. Το Plexus .Net είναι μια πλατφόρμα ενοποιημένων εφαρμογών που καλύπτει όλα αυτά τα στάδια.

Βασικές και ενιαίες αρχές εφαρμογής

  • Ταυτόχρονη χρήση από πολλαπλούς χρήστες με δικαιώματα πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα της εφαρμογής

  • Κοινοποίηση εγγραφών σε τμήματα χρηστών η σε χρήστες για την αποφυγή άσκοπων αναγνώσεων αλλά και για προφύλαξη δεδομένων ανά είδος εγγραφής

  • Δυνατότητα κοινοποίησης εγγράφων όλων των τύπων (Word, excel, power point, adobe, κτλ) αλλά και ενσωματωμένα εργαλεία για ηχογράφηση μηνυμάτων, φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και σάρωση εγγράφων

  • Προώθηση εγγραφών σε άλλους τύπους εγγραφών για εξέλιξη εργασίας (π.χ. Μια εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση να μεταβιβαστεί ως νέα εργασία σε άλλο χρήστη με σκοπό να ολοκληρώσει μια διαδικασία εντός 4 ημερών)

  • Ενιαία λογική χρήσης, εικονιδίων αλλά και χρωμάτων

 

Ενότητες:

Plexus.NET x.r.m. 
(anything relationship management)

Διαχείριση επαφών

Ενιαία καινοτόμα διαχείριση Πελατών, προμηθευτών, τραπεζών, αντιπροσώπων, μεταφορικών με άντληση στοιχείων από:  TaxisNET, ICAP, & Google Maps. Δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών διευθύνσεων ανά επαφή, με πολλαπλά πρόσωπα, συνεργαζόμενες εταιρείες, καταγραφή απεριόριστων μέσων επικοινωνίας, επισύναψης αρχείων, δυναμική κατηγοριοποίηση και παρακολούθηση στοιχείων «Στρατηγικής» για δυναμικό marketing. Έξυπνα συστήματα εύρεσης διπλοκαταχωρημένων επαφών για την απόλυτα σωστή χρήση των επαφών

Αρχειοθέτηση,

Ενιαία διαχείριση συνημμένων αρχείων με κατηγοριοποίηση ανά επαφή, λέξεις κλειδιά, O.C.R, εύκολη και γρήγορη αναζήτηση, ανάκληση εγγράφων και αποστολή τους απ’ ευθείας ηλεκτρονικά η με κλήση σε Courier.

Εορτολόγιο

Πλήρης ενημερωμένο εορτολόγιο 3000 ονομάτων, γενεθλίων, επετείων. Σύνδεση με την ομαδική αποστολή για SMS, Mail, Fax, ταχυδρομικές αποστολές

Οργάνωση χρόνου (Ραντεβού – Εργασίες – Χρονικό)

Διαχείριση πολλαπλών πλανογραμμάτων, κατηγοριοποίηση δραστηριοτήτων, κοινοποίηση μόνο σε στους χρήστες που πρέπει, επισύναψη αρχείων, έλεγχος ελεύθερου χρόνου, προγραμματισμός εργασιών, έλεγχος ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, πλήρη εικόνα επικοινωνίας με τις επαφές με τηλεφωνικές κλήσεις, mail, sms, fax

Ομαδικές αποστολές (SMS, Viber, e-mail, Fax, ταχυδρομείο)

Δημιουργία ενιαίων καμπανιών αποστολών από τις καταχωρημένες επαφές η πελατολόγιο που μπορεί να αντληθεί ανάλογα τις ανάγκες σας από ICAP, X.O., 11880 κτλ. Δυναμική επιλογή τρόπου αποστολής (e-mail, sms, viber, Fax, ταχυδρομείο) με πληθώρα κριτηρίων από τα στοιχεία καταχώρησης. Παράδειγμα. Ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο να ενημερώσετε τους Γενικούς διευθυντές των ΑΕ της Αττικής με τζίρο πάνω από 4εκ, με E-mail το template που θέλετε. Όσοι δεν έχουν mail,  SMS και όσοι δεν έχουν τίποτα, απλά να τυπωθεί ετικέτα σε φάκελο για να ταχυδρομηθεί η επιστολή.

Διαχείριση συνδρομών

Πλήρης έλεγχος συνδρομών με ημερομηνία λήξης ανά είδος συνδρομής. Αυτόματες αποστολές SMS, mail για δημιουργία νέων προσφορών.

Διαχείριση Service

Πλήρης έλεγχος εισερχομένων κλήσεων και συσκευών για επισκευή. Γρήγορη εύρεση ανταλλακτικών με Exploded Views, εγχειρίδια χρήσης, έλεγχος του Service σε κάθε στάδιο, ενημέρωση των πελατών αυτόματα με Sms, e-mail για τους χρόνους υλοποίησης. Σύνδεση με αποθήκη ανταλλακτικών και αυτόματη κοστολόγηση

 

Plexus.NET Εμπορική Διαχείριση

Διαχείριση αποθήκης

Καινοτόμα διαχείριση ειδών αποθήκης με πληθώρα χαρακτηριστικών και ρυθμίσεων. Δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων, με έλεγχο ενδοδιακινήσεων, BarCodes, δυναμική κατηγοριοποίηση ειδών, υποστήριξη μοντέλων για παρακολούθηση ειδών και ανταλλακτικών, επισύναψη αρχείων, σύδεση με πολλαπλούς προμηθευτές, εμπορική πολιτική ανά κωδικό με δημιουργία κανόνων πώλησης. Σύνδεση με το Plexus.Mage για συχγρονισμό με το WebSite σας

Τιμολόγηση

Ενιαία πλατφόρμα τιμολόγησης Αγορών, Πωλήσεων με σύνδεση και άντληση στοιχείων από Taxis.NET. Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών υποκαταστημάτων, χρηστών, σειρών, φορολογικών μηχανισμών, προτύπων τιμολόγησης. Αυτόματη παραγωγή άρθρων Γενικής Λογιστικής, σύνδεση Βιβλίο Εσόδων Εξόδων.

Διαχείριση Ταμείου – Ρευστότητας

Ενιαία πλατφόρμα καταχώρησης ταμειακών κινήσεων εισπράξεων, πληρωμών, πινακίων με παρακολούθηση σε πολλαπλά υποκαταστήματα, σειρές και χρήστες. Αυτόματη παραγωγή άρθρων Γενικής Λογιστικής, σύνδεση με Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων. Παρακολούθηση κινήσεων ανά κέντρο κόστους, με δυναμική δημιουργία κατηγοριών. Υποστηρίζει λογαριασμούς Όψεως, πιστωτικές κάρτες, δάνεια, PayPal, Viva και σε σύνδεση με το Plexus.Digit δίνετε η δυνατότητα άντλησης δεδομένων αυτόματατα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς την παρέμβαση χρήστη

Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων (Β’ κατηγορίας)

Πρωτότυπα σχεδιασμένο βιβλίο εσόδων εξόδων με δυναμική κατηγοριοποίηση κέντρων κόστους. Έξυπνη και απλή καταχώρηση κινήσεων με Χρεωπίστωση λογαριασμού σε συνδυασμό με λογαριασμό κίνησης χρημάτων (τράπεζα, ταμείο κτλ). Απλά και γρήγορα report για έλεγχο εισροών – εκκροών ανά βαθμίδα και κατηγοριά λογαριασμών.

R.M.A.

Υπερσύγχρονο και πρωτότυπα σχεδιασμένο σύστημα διαχείρισης επιστροφών. Παρακολούθηση ανά αιτία (άρνηση παραλαβής, εγγύηση, δεν βρέθηκε ο πελάτης, Λάθος αποστολή, λάθος πελάτη, αποστολή στην Αντιπροσωπεία κτλ) με αυτόματες εκτελέσεις κινήσεων χωρίς κόπο και χρόνο. Δυνατότητα παρακολούθησης και επανα-προώθησης αντικειμένων, σύνδεση με Plexus.Service reporting για τι είναι που σε πραγματικό χρόνο

POS Λιανικής

Πρόγραμμα εντατικής λιανικής με χρήση BarCode Scanner, δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλαπλών πελατών ταυτοχρόνος, γρήγορη και απλή τιμολόγηση πάντα ONLINE με την αποθήκη