Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν την εγκατάσταση

Η εφαρμογή είναι συμβατή με τις εκδόσεις Windows:

 • Windows 7 
 • Windows 8 
 • Windows 8.1
 • Windows 10

Η εγκατάσταση του Plexus.NET είναι μια απλή και εύκολη διαδικασία. Απαιτεί όμως να υπάρχουν προ εγκατεστημένα στο σύστημα σας τα:

 • Microsoft C++ Redistributable 2008
 • Microsoft .NET Framework 4.5

Στον κεντρικό υπολογιστή δικτύου που θα φιλοξενηθεί η βάση δεδομένων, θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένος ο Microsoft SQL Server 2012, ενώ με την εγκατάσταση του Plexus θα γίνει εγκατάσταση και του SAP Crystal Reports που είναι οι βιβλιοθήκες για το εκτυπωτικό σύστημα του Plexus.

Αρχεία εγκατάστασης

Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να γίνουν λήψη για την εγκατάσταση:

 • Όλα τα αρχεία
 • Plexus Installation
 • SAP Crystal Reports
 • Microsoft C++ Redistributable 2008
 • Microsoft .NET Framework 4.5

 

Μετά την εγκατάσταση

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και εκτελεστεί η εφαρμογή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τα στοιχεία του κατόχου καθώς και τον σειριακό κωδικό της εφαρμογής με την οποία γίνεται και η ενεργοποίηση της.

 • Πρώτα βήματα είναι:
 • Δημιουργία χρηστών με δικαιώματα
 • Ρύθμιση προεπιλεγμένων στοιχείων καταχώρησης
 • Δημιουργία σειρών και δικαιωμάτων έκδοσης παραστατικών (αν έχετε το εμπορικό)