Το Plexus.NET διαθέτει όλους τους μηχανισμούς ώστε να μπορεί να παραμετροποιηθεί ο τρόπος παραγωγής λογιστικών άρθρων. Ορίζοντας σωστά τους λογαριασμούς ταμείων, πελατών προμηθευτών, πιστωτών, δαπανών, τραπεζών κτλ, το Plexus μπορεί και παράγει λογιστικά άρθρα για όλες τις κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν και δίνει την δυνατότητα εξαγωγής τους σε οποιοδήποτε σύστημα και τύπο αρχείου.