Ενιαία πλατφόρμα τιμολόγησης Αγορών, Πωλήσεων με σύνδεση και άντληση στοιχείων από Taxis.NET.

Δυνατότητες

  • Διαχείρισης πολλαπλών υποκαταστημάτων
  • Χρήση πολλαπλών σειρών και χρηστών
  • Χρήση πολλαπλών φορολογικών μηχανισμών
  • Αυτόματη παραγωγή άρθρων Γενικής Λογιστικής
  • Σύνδεση Βιβλίο Εσόδων Εξόδων.
  • Δυνατότητα χρήσης διαφορετικών εντύπων ανά παραστατικό

Καλύπτει όλο το φάσμα εμπορικής διαχείρισης και διασύνδεσης με Γενική λογιστική.