Πρωτότυπα σχεδιασμένο βιβλίο εσόδων εξόδων με δυναμική κατηγοριοποίηση κέντρων κόστους. Έξυπνη και απλή καταχώρηση κινήσεων με Χρεωπίστωση λογαριασμού σε συνδυασμό με λογαριασμό κίνησης χρημάτων (τράπεζα, ταμείο κτλ). Απλά και γρήγορα report για έλεγχο εισροών – εκκροών ανά βαθμίδα και κατηγορία λογαριασμών.

 

Εύκολη και γρήγορη απεικόνηση αποτελεσμάτων ανά κέντρο κόστους και έκδοση ΦΠΑ