Υπερσύγχρονο και πρωτότυπα σχεδιασμένο σύστημα διαχείρισης επιστροφών. Παρακολούθηση ανά αιτία (άρνηση παραλαβής, εγγύηση, δεν βρέθηκε ο πελάτης, Λάθος αποστολή, λάθος πελάτη, αποστολή στην Αντιπροσωπεία κτλ) με αυτόματες εκτελέσεις κινήσεων χωρίς κόπο και χρόνο. Δυνατότητα παρακολούθησης και επανα-προώθησης αντικειμένων, σύνδεση με Plexus.Service reporting για τι είναι που σε πραγματικό χρόνο