Πρόγραμμα εντατικής λιανικής για εταιρείες με ανάγκη στην άμεση εξυπηρέτηση κοινού χωρίς την παραμικρή διακοπή.

Δυνατότητες

  • Ταυτόχρονη Εξυπηρέτηση πολλαπλών πελατών στον ίδιο γκισέ
  • Διακοπή πώλησης και εναλλαγή μεταξύ πελατών διατηρώντας τα στοιχεία και της πώλησης
  • Χρήση BarCode Scanner, γρήγορη και απλή τιμολόγηση πάντα ONLINE με την αποθήκη
  • Δυνατότητα στην ίδια απόδειξη με πολλαπλούς τρόπους εξόφλησης, π.χ. 50€ μετρητά, 80€ κάρτα VISA και 100 κάρτα MasterCard
  • On time ενημέρωση πωλήσεων και ταμείων