Εύκολη και γρήγορη καταχώρηση επαφών με απ’ ευθείας σύνδεση του ονόματος τους (κύριο η παράγωγο) με την ονομαστική τους εορτή

Πλεονεκτήματα

 • Εύκολος εντοπισμός εορταζόντων με βάση την ονομαστική τους εορτή και τα γενέλια τους
 • Εύκολη επιλογή τρόπου επικονωνίας μέσω 
  • Εκτύπωσης φακέλου και επιστολής για ταχυδρομική επιστολή
  • ηλεκτρονική επικοινωνία
   • SMS
   • Viber Messages
   • Email
   • Fax
 • εξαγωγή αρχείου για επεξεργασία μέσω άλλου συστήματος (π.χ. mailchimp)