Έξυπνος τρόπος διαχείρισης και παρακολούθησης έργων με δυνατότητα παρακολούθησης ανά:

  • Συμβούλου
  • Διαχειριστή
  • Κατάσταση έργου (δεν άρχισε, σε εξέλιξη, εγκεκριμένο κτλ)
  • Ανά πρόγραμμα (σε περίπτωση επιδοτήσεων)
  • Ανά γεωγραφική τοποθεσία

 

 

Δυνατότητα καταχώρησης εξόδων ανά κατηγορία εργασίας στο έργο για αυτόματη κοστολόγηση