Καταγραφή και διαχείριση χρόνου μέσω τριών (3) διαφορετικών εφαρμογών, για την απόλυτη καταγραφή και ενημέρωση ιστορικού επικοινωνίας.

Δυνατότητες

  • Καταγραφή κινήσεων με ημερομηνία και θέμα
  • Επισύναψη αρχείων για κάθε κίνηση (αρχεία, ηχογράφηση, φωτογράφηση, σάρωση, email κτλ)
  • Δυναμική Κοινοποίηση σε χρήστες η ομάδες χρηστών
  • Προώθηση κινήσεων σε νέο επίπεδο (πχ Εισερχόμενη κλήση -> έγινε ραντεβού στον χώρο του πελάτη κτλ)
  • Σύνδεση με ομαδικές αποστολές
  • Δημιουργία ομάδων για σωστή αρχειοθέτηση αλλά και χρήση σε ομαδικές αποστολές

 

Ραντεβού

Ως ραντεβού, θεωρούμε οτιδήποτε έχει ημερομηνία και ώρα η χρονικό διάστημα.

Εμφάνιση σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία προβολή ανάλογα με το διάστημα που επιθυμείτε. Σύνδεση με τις ομαδικές αποστολές SMS για υπενθύμιση των ραντεβού στους πελάτες.

 

Εργασίες

Ως εργασίες θεωρούμε όλες τις υποχρεώσεις – εργασίες που θα πρέπει να εκτελεστούν σε ένα χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, να παραδώσω τον φάκελο μέχρι παρασκευή

 

Χρονικό

Ως χρονικό, θεωρούμε όλες τις κινήσεις που εκτελέστηκαν για επικοινωνία. Για παράδειγμα τηλεφωνικές κλήσεις, αποστολή και λήψη e-mail, sms, fax, viber messages, Courier κτλ.