Το σημαντικότερο πρόβλημα στις εφαρμογές καταγραφής πελατών, προμηθευτών και λοιπών επαφών, είναι οι διπλό-καταχωρήσεις, τα ελλειπή στοιχεία καθώς και η τοποθέτηση πληροφοριών σε λάθος πεδία. Αυτό δυσκολεύει εκ των υστέρων την αναζήτηση αλλά και την λανθασμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία των συναλλασσομένων της εταιρείας. 

 

Καταχώρηση στοιχείων επαφής

 • Καταχώρηση στοιχείων επαφής με απ’ ευθείας άντληση στοιχείων από το TaxisNET μόνο με το ΑΦΜ της επαφής
 • Έλεγχος διπλοκαταχωρημένης επαφής από το ΑΦΜ, διεύθυνση και μέσα επικοινωνίας
 • Δυνατότητα καταχώρησης πολλαπλών διευθύνσεων (κεντρικά, κατάστημα, αποθήκη κτλ) με επ’ ευθείας εντοπισμό από το Google.Maps
 • Δυνατότητα καταγραφής στοιχεία προσωπικού ανά κατάστημα, με πλήρη στοιχεία
 • Απεριόριστη καταγραφή μέσων επικοινωνίας (τηλέφωνα, φαξ, e-mail, κινητά, ιστοσελίδες κτλ) ακόμη και με προσδιορισμό (π.χ. mail διευθυντή πωλήσεων)
 • Επισύναψη λογότυπου στα στοιχεία εταιρείας
 • Συσχετίσεις επαφών (Θυγατρικές, του ίδιου επιχειρηματία κτλ)
 • Επισύναψη εγγράφων (word, excel, powerpoint, access, actobat κτλ)
 • Διαχείριση επαφών με δυνατότητα δημιουργίας δενδροειδούς μορφής κατηγορίες)
 • Δυναμικό “autocomplete” στα κοινά στοιχεία καταχώρησης (ΔΟΥ, πόλη, νομός, περιοχή, χώρα κτλ) για αποφυγή διπλοκαταχώρησης
 • Ειδική διαχείριση εγγράφων – αρχειοθέτησης ανά επαφή, με δυνατότητα δημιουργίας κατηγοριών εγγράφων
 • Δυναμική δήλωση στοιχείων επαφής αποθηκεύοντας την μόνο μια φορά

 

 

Δηλώστε το είδος επαφής με τα αντίστοιχα στοιχεία τιμολόγησης και συμπεριφοράς:

 

Κρατήστε τα οικονομικά στοιχεία της επαφής για μελλοντική χρήση διαφημιστικών καμπανιών

 

 

Παρακολούθηση συμπεριφοράς

 • Παρακολούθηση επαφών ανά “κατάσταση” 
  Ενεργός, ανενεργός, νυν, δεν μας ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρεται κτλ
 • Παρακολούθηση επαφών ανά “Επίπεδο”. Συνήθως με αυτό τον όρο εννοούμε το οικονομικό επίπεδο
 • Παρακολούθηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό, δηλαδή με ποιές εταιρείες έχει επαφές και για ποια προϊόντα.
 • Παρακολούθηση προελεύσεων, δηλαδή από που μας βρήκε (google, facebook, διαφημιστική μας καμπάνια, επαφή μας)
 • Παρακολούθηση Συστάσεων (ποιές άλλες επαφές μας ήρθαν από αυτή την επαφή)

 

Αυτά τα στοιχεία βοηθούν και στην χρήση των ομαδικών αποστολών, αφού μπορούν να αποτελούν κριτήρια συλλογής δεδομένων.

Σενάριο: Θέλουμε ομαδική αποστολή SMS σε κινητά διευθυντών λογιστηρίου, στην Αττική, που η εταιρείες τους έχουν επαφές με την εταιρεία x & y, έχουν περισσότερα από 15 άτομα προσωπικό με κέρδη > 500.0000, τους έχουμε σε κατάσταση “δεν τους ενδιαφέρει”.

Ομαδικές αποστολές & Εμπορική Διαχείριση

Όλες οι καταχώρησεις ραντεβού, εργασιών, τηλεφωνικών κλήσεων, παραστατικών και εγγραφές χρονικού, είναι επισυναπτόμενες στα στοιχεία των επαφών αυτόματα

Καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης

 • Εργαλεία εισαγωγής επαφών από αρχεία CSV & EXCEL 
 • Εξαγωγή στοιχείων σε EXCEL
 • Πρόγραμμα ελέγχου διπλοκαταχωρήσεων από ΑΦΜ, διεύθυνση και μέσα επικοινωνίας
 • Εύρεση καταχωρημένων στοιχείων που δεν χρησιμοποιούνται ώστε να αφαιρεθούν από τις λίστες επιλογών