Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής από το 2007. Καθαρά Ελληνική εταιρεία με συνεχή και αδιάκοπη παρουσία στην ανάπτυξη προσαρμοσμένου λογισμικού και συστημάτων αυτοματισμού για επιχειρήσεις με ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.

Συστήματα CRM

Ολική κάλυψη και διαχείριση αναγκών από την καταγραφή πελατών, την διαχείριση χρόνου, οργάνωση εργασιών, ομαδικές αποστολές μυνημάτων και την αρχειοθέτηση των αρχείων της επιχείρησή σας.

Εμπορική Διαχείριση

Καινοτόμες λύσεις Εμπορικής Διαχείρισης για παρακολούθηση αποθήκης, έκδοση παραστατικών, διαχείριση ταμείου, παρακολούθηση ρευστότητας και γεφυρώσεις με Γενική Λογιστική.

Android Applications

Από την αρχική σχεδίαση μέχρι και το άπειρο για να αποκτήσετε τις δικές σας προσμαρμοσμένες λογισμικές εφαρμογές σε συσκευές Android.

Arduino Projects

Σχεδιάζουμε την συσκευή και το Software για κάθε νέα λύση και ανάγκη συσκευών αυτοματισμού. Διασύνδεση εφαρμογών με web desktop και mobile εφαρμογές για άμεση και ολική ενημέρωση

Magento Connector

Ενδιάμεσες εφαρμογές για τον πλήρη συγχρονισμό των εφαρμογών σας με το magento commerce της επιχείρησής σας. On time διασύνδεση πελατών, προμηθευτών, κωδικών αποθήκης, τιμών και αποθεμάτων με αμφίδρομη ενημέρωση.

Bank Connector

Πλήρη διασύνδεση με τις Ελληνικές τράπεζες και άντληση κινήσεων λογαριασμών με ειδική εφαρμογή που βρίσκεται στον υπολογιστή σας και άμεση διασύνδεση με το Plexus.NET η το Magento Commmerce για δρομολόγηση παραγγελιών